Ngổn ngang bao nỗi niềm riêng
Gởi vào đây cả truân chuyên cuộc đời

25.7.2012 MS