Trước đây em có rất nhiều ý tưởng và cảm xúc để làm thơ, em làm rất nhiều bài thơ hay, một ngày có khi em làm 2 - 3 bài. Nhưng khoảng một năm trở lại đây em cảm thấy như mình không còn ý tưởng hay cảm xúc gì để làm thơ nữa, em không thể đưa hồn mình vào bài thơ được nữa. Bây giờ thơ của em làm rất khô khan và khó đọc, không còn nhẹ nhàng uyển chuyển như ngày trước nữa.

Còn một điều nữa cho em hỏi: em muốn có một vốn từ ngữ nhưng không phải là những từ ngữ bình thường mà là những từ ngữ thường…