Topic thơ 2 dòng nhưng mở đầu em xin đôi lời dài dòng chút xíu : Thơ 2 dòng nhân đôi (Thơ 2 dòng x2) :D

   Em mở topic này ở đây
Phiền anh phiền chị giải vây giúp nào
   Lúc thơ em hết hồng hào
Thì chủ đề vẫn ào ào bài thơ.