Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Khoảng trống lặng im

Lament-bản tình ca tuyệt vọng
Lament - Uaral

Giai điệu của bài này là 1 gi…
Ảnh đại diện

Nam mô a di đà phật. Thiện tai! Thiện tai!

Sư thầy, chú tiểu dáng khoan thai
Vào hàng thịt chó cũng như ai
Giơ hòm công đức ghé tai chủ
"Mang thịt rượu ngon ra hậu đài."
Khách tục dần đông người qua lại
Sư thầy "biếu lộc" chủ buổi mai
Chú tiểu dòm bên, đánh nuốt ực
"Người trần mắt thịt! Ôi thiện tai!"

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):