KỶ  NIỆM ĐI VÂN ĐỒN

Chưa đi chưa biết Vân đồn
Cùng nhau họp mặt đồng môn kéo về.
Hạ Long vịnh đẹp miễn chê
Một hòn đảo nhỏ mải mê tiến vào

Xe lam đón đợi trên cao
Mênh mang biển vắng, lao xao gió trời
Bãi bờ đẹp ít người bơi?
Miên man cát trắng, rối bời non xa.
Ở đây điện lưới chưa qua
Điện bằng máy nổ mọi nhà tự lo
Nhân dân phần lớn gay go
Chi bằng dùng tạm “quạt to” – gió trời
Nồng nàn hương vị biển khơi
Đậm đà tình biển, đầy vơi nắng vàng.

Thuyền về, ngõ biển thênh…