NHỚ…

Nhớ ngài Bùi Giáng làm thơ
"Ngự Bình vẫn đứng bên bờ Hương Giang"
Xuân này về Huế lang thang
Qua cầu Bạch Hổ…Lục Am (1) vắng người
Tiếng chuông Thiên Mụ rối bời
Sông xanh lặng ngắt người ơi xuân về
Mưa giăng lặng ngắt não nề
Vân Lâu chẳng có ai về giăng câu
Thuyền rồng lờ lững dưới cầu
Câu hò theo gió để sầu cho ai…

(1) người Huế đùa cầu Bạch Hổ có thêm hai tên nữa là cầu Dã Viên, cầu Lục Am vì có 6 cái đình ngắm cảnh trên cầu