Ngày Tình Yêu Không Tìm Thấy Ở Loài Người...

Không ai nhớ rõ tự bao giờ
Cái thời mặt trời mười mấy tuổi
Mặt trăng khi ấy còn tóc búi
Tình yêu thứ xa xỉ loài người

Có những cây xanh đã ôm nhau
Dựa dẫm vào nhau để ngẩng đầu
Những con côn trùng thường ở đó
Để thấy được nhau sớm đầu ngày

Chưa có bài hát , để khen hay
Chưa có ngôn từ để thơ bay
Chỉ có dáng hình không ngừng chuyển
Cho trái đất quay tạo phép mầu

Một ngày trái đất có mưa ngâu
Côn trùng bị hạt mưa ướt râu
Cái lạnh rũ…