Này em, hãy thôi diễn kiên cường
Nước mắt muốn, cứ rơi
Tiếng nấc bật ra được
Lòng sẽ nhẹ bớt đi

Này em, đừng nhớ nữa
Thêm đau lòng, tim nhỏ
Đừng thắt thêm rối rắm
đời vẫn rộng, ngoài kia

Này em, chút tình riêng
So chi được hoài bão
Tuổi trẻ chẳng bao lâu
Nên đừng hoài phung phí

Này em, sao phải si ?
Oán trách được gì
Thứ em mất đi, có là bao
Thứ người mất đi
Là chân tình trước nhất

Này tôi, nghe tôi
Bớt tin người một chút
Trân trọng lấy mình
Trước khi muốn thương ai