Bầu chọn của VănKỳThanh:
1. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Ý kiến cá nhân:
Tôi thích bài này nhất, lý do chỉ có thế thôi
(Bài viết được gửi tự động)