Xin chào ban biên tập, quản trị trang http://www.thivien.net
Đề nghị Ban quản trị tạo cho tác giả sau:
Tác giả Nguyễn Đình Minh
Họ tên: Nguyễn Đình Minh, sinh ngày: 25-5-1961, dân tộc: Kinh. Quê quán: Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
Bút danh: Hải Huyền Phong, Long Hải.
Quá trình học tập và công tác: Tốt nghiệp Khoa ngữ văn Đại Học Hà Nội năm 1982; Giảng viên trường Sư Phạm Lai Châu (nay là Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên) từ 1982 -1989. Tu nghiệp Thạc sĩ khoa học 2002 tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Tốt nghiệp…