Bầu chọn của lý_bạch:
1. Hiệp khách hành (Lý Bạch)

Ý kiến cá nhân:
tuyệt tự (không còn chữ để nói)
(Bài viết được gửi tự động)