Bầu chọn của Thanh Văn CSsR:
1. Ave Maria (Hàn Mặc Tử)

Ý kiến cá nhân:
Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ Đồng Trinh. Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con chống trả lại cơn cám dỗ của ba thù nơi trần thế này.
Người con yêu của Mẹ.
Thanh Văn CSsR.
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Quản…