HOA TRINH NỮ
( Thơ mời họa )
Cỏ nội hương đồng nọ kém xinh
Nước mây là bạn núi sông tình
Rất duyên lá khép thành e thẹn
Kín tiếng huê cười vẫn lặng thinh
Trăng sáng bao la tràn mọi hướng
Đêm thanh diễm lệ thưởng riêng mình
Tuy không vương miện như hoa hậu
Được thế gian sùng tặng chữ trinh
Đào thị nghi Dung
P Đồng tâm TP Yên bái T Yên bái

THĂM QUÊ
(Bài mời họa của Nguyễn đức Pha )
Tôi lại thăm quê một buổi chiều
Thu về lá rụng trước thềm rêu
Đường làng vẫn thế đầy rơm mốc
Cổn…