Tôi là thành viên mới tham gia Diễn đàn xin góp một bài thơ của tôi để mọi người tham khảo

Riêng mình Hà Nội

Dẫu quen thu Hà Nội
Vẫn mong hoài đêm thu
Bởi rất đỗi riêng tư,
Chỉ riêng mình Hà Nội!

Dạo chơi qua phố cổ,
Dưới bóng cây đung đưa,
Hít đầy hương hoa sữa
Phố Nguyễn Du đây ư!

Trong veo đêm không ngủ
Lung linh hồ Thuyền Quang
Đường sấu xanh Trần Phú
Đường chò nâu Hùng Vương
Sao đen phố Lò Đúc
Huỳnh Thúc Kháng vàng muồng
Tím bằng lăng Thợ Nhuộm

Và một rừng Hồ Gươm.
Cây…