Sài Gòn phố thị mênh mông
Một mình đơn lẽ khó mong khỏi buồn
Chiều nào mưa trắng mặt đường..
K.H