Quán vắng đường khuya tôi với tôi
Lặng thầm một cõi gió heo mây
Tiếng dương cầm vẫn vọng mãi đâu đây
Như dư âm hay hoài niệm cũ
Như tim tôi đã từng có em hay đã mất em
Cho tôi biết, vâng xin hãy cho tôi biết
Cho tôi biết để con tim khờ dại này
Sẽ vẫn dành một khoảng trống để yêu em
Sẽ vẫn ngồi gốc quán quen để trông em
Để tôi...
được một lần nữa được yêu em
để con tim này một lần nữa được chết vì em
dể có được những gì gọi là hoài niệm xưa