Bầu chọn của LANguyet_3012_smile:
1. Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch)

Ý kiến cá nhân:
Một tình bạn thắm thiết chân thành!
(Bài viết được gửi tự động)