Đúng là thivien là nơi hội tụ những nhà thơ nhà văn... Nên box thể thao này có vẻ lặng lẽ quá.Để góp phần cổ vũ cho việc luyện tập TDTT của các thành viên thivien. Tôi xin mở chủ đề này, để giải đáp, tư vấn cho các bạn nào có những thắc mắc chung quanh vấn đề luyện tập võ thuật và thể dục dưỡng sinh.
Hy vọng với kiến thức nhỏ nhoi của mình, tôi có thể giúp đỡ cho các bạn một ít gì đó về khía cạnh này. Nếu cần thiết, xin để lại câu hỏi tại đây.
Cũng xin nói cho rõ là, tất cả những lời giải thíc…