Bầu chọn của linggiang:
1. Vội vàng (Xuân Diệu)

Ý kiến cá nhân:
Bài thơ này giống như một động lực thúc đẩy thế hệ thanh niên sống vội vàng nhưng không vô nghĩa.tôi đã từng xem một bộ phim hàn quốc và tôi thấy có một câu nói nhân vật chính nói thế này\"hãy sống và yêu như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng vậy\".câu nói nà…