Bầu chọn của ly_cong_chua_1102:
1. Trẻ chăn trâu (Hồ Chí Minh)
2. Kêu gọi thiếu nhi (Hồ Chí Minh)

Ý kiến cá nhân:
tôi rất thích bài này vì nó giúp tôi được 10 điểm
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ…