Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Hồi hương ngẫu thư

HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ - Thơ Đường

   回 乡 偶 书
   贺 知 章 (659 - 744)

   少 小 离 家 老 大 回 ,
   乡 音 无 改 鬓 毛 催 。
   儿 童 相 见 不 相 识 ,
   笑 问 客 从 何 处 来 ?

   HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ
   Hạ Tri Chương (Đời Đường, Trung Quốc)

   Thiếu tiểu li gia lão đại hồi,
   Hương âm vô cải mấn mao tồi.
   Nhi đồng tương kiến bất tương thức,
   Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai?

   Dịch nghĩa:
   VIẾT NGẪU NHIÊN LÚC VỀ LÀNG
   Xa nhà từ nhỏ, lúc về thì đã già,
   Giọng quê không thay đổi nhưng …
Ảnh đại diện

Đối tửu

。对 酒 。ĐỐI TỬU 。
。阮 攸 。Nguyễn Du 。

趺 坐 闲 窗 醉 眼 开 ,
Phu tọa nhàn song túy nhãn khai,
落 花 无 数 下 苍 苔 。
Lạc hoa vô số há thương đài.
生 前 不 尽 樽 中 酒 ,
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu,
死 后 谁 浇 墓 上 杯 。
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi.
春 色 渐 迁 黄 鸟 去 ,
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ,
年 光 暗 逐 白 头 来 。
Niên quang ám trục bạch đầu lai.
百 期 但 得 终 朝 醉 ,
Bách kì đãn đắc chung triêu túy,
世 事 浮 云 真 可 哀 。
Thế sự phù vân chân khả ai.


Dịch nghĩa:

TRƯỚC CHÉN RƯỢU

Ngồi xếp bằng bên cửa s…

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):