Tan Vỡ Tình Đầu

Em đi chơi ,anh không được quyền hỏi
Dẩu có dổi hờn cũng mặc anh thôi
Anh với em chỉ là bè với bạn
Có cản ngăn chẳng đặng được đâu nào

Em đi chơi, anh lại nổi cơn ghen
Mới quen nhau anh biết tính em rồi
Sống tự do, một mình thân cô độc
Đời em vì tình, khổ lụy tấm thân

Em đi chơi,không phải hẹn với anh
Bởi vì em ,xem anh như bè bạn
Trong mắt xanh , chưa phải là người yêu
Và bấy nhiêu, chưa phải là người tình

Em đi chơi, anh chớ đừng cao có
Dù gió…