Em yêu mùa hoa cải
Nở vàng ở chốn anh
Em đâu ngờ hoa cải
Vàng nhưng rất mong manh

Ngày nào cải còn xanh
Em bên anh đằm thắm
Bây giờ cải lìa cành
Anh xa em thăm thẳm

Có ai ngờ cải thắm
Vẫn đốt cháy hồn em
Có ai ngờ cải thắm
Hồn em giờ mình anh!