Xin phép được có ít dòng.
Để in một tập thơ thì quá dễ dàng, chưa chắc thơ đã hay. Rất nhiều người in thơ ra chỉ để tặng bạn bè rồi bị bỏ xó. Tôi từng được tặng những tập thơ như thế.
Ngược lại, có nhiều người thơ hay, nhưng lại không muốn in ra sách.
Nên, liệu việc đưa ra tiêu chí 'phải có tập thơ đã xuất bản' có là nột cách để bảo đảm chất lượng không?