Chào các bạn, tôi tìm thấy bài thơ này khá thú vị, nhưng chưa biết gì về tác giả Nguyễn Thiên Tích nên muốn tìm hiểu, có bạn nào biết về ông làm ơn cho tôi biết. Cám ơn nhiều.
http://www.thivien.net/vi...ID=RfISYg_p5m8u1_e0x5-qng