Chào mọi người, khi đọc truyện mình gặp một số bài thơ. Bản thân mình rất thích và rất muốn dịch bài thơ ấy nhưng hiểu biết hạn hẹp, lực bất tòng tâm. Mình mạn phép mang lên đây hỏi mọi người, mong mọi người giúp đỡ. Khi mình tìm hiểu bản tiếng Trung và tác giả của bài thơ có lẽ sẽ có thiếu sót vì bản thân mình không biết tiếng Trung, mong mọi người bỏ quá cho.
Mình rất hy vọng được đọc bản dịch nghĩa và nếu có dịch thơ thì càng tốt.
Rất cảm ơn mọi người!
Bài thơ tên là “Hậu đình hoa phá tử”…