Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Thuật ý kiêm trình hữu nhân Mai Sơn Phủ

phiên âm:

Hoa phiêu phiêu,
Mộc tiêu tiêu,
Ngã mộng hương tình các tịch liêu,
Khả cảm thị xuân tiêu.

Lộc ao ao,
Nhạn ngao ngao,
Hoan thảo tương kỳ tại nhất triêu,
Bất tận ngã tâm miêu.

Giang bát bát,
Thuỷ hoạt hoạt,
Ngã tứ quân hoài tương khế khoát,
Lệ ngân chiêm hạ cát.

Thi tiết tiết,
Tâm thiết thiết,
Nồng đạm thốn tình tu lưỡng đạt,
Dã bằng quân bút phát.

Phong ngang ngang,
Nguyệt mang mang,
Phong nguyệt linh không khách đoạn tràng,
Hà xứ thị Đằn…
Ảnh đại diện

Xuất dương lưu biệt (Phan Bội Châu)

nguyên tác :

生為男子要希奇,
肯許乾坤自轉移。
於百年中須有我,
起千載後更無誰。
江山死矣生圖汭,
賢聖遼然誦亦癡。
願逐長風東海去,
千重白浪一齊飛。

phiên âm:

Sinh vi nam tử yếu hy kỳ,
Khẳng hứa càn khôn tự chuyển di.
Ư bách niên trung tu hữu ngã,
Khởi thiên tải hậu cánh vô thuỳ.
Giang sơn tử hĩ sinh đồ nhuế,
Hiền thánh liêu nhiên tụng diệc si.
Nguyện trục trường phong Đông hải khứ,
Thiên trùng bạch lãng nhất tề phi.

dịch thơ:
(MXTD)

Chí lạ làm trai ngất ngất cao
Há để càn khôn tự chuyển sao?
Trời đất trăm năm c…
Ảnh đại diện

MXTD

HƯỚNG DƯƠNG TRONG NẮNG

Dịu dàng cánh mỏng sắc yêu yêu
Nhụy hé vàng tươi nói bao điều
Muốn cho Mặt Trời luôn thấu hiểu:
Cả đời chỉ có một tình yêu!

Chỉ chút tình yêu với Mặt Trời
Nhưng lòng Hoa muốn khắp nơi nơi
Cùng đắm say trong tình yêu ấy,
Cùng hiểu cho lòng đóa hoa tươi.

Xanh biếc trời cao nắng khẽ cười
Nghe lòng nhẹ nhẹ chút chơi vơi
Ngẩn ngơ, ấm áp, tình ngây ngất
Nhịp lòng khẽ gọi: Hướng Dương ơi!

Hoa yêu nắng - nắng càng thêm đẹp
Nắng bên hoa - hoa mới thật tươi
Tì…

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):