Khoảng Lặng

Anh dừng chân trước khoảng lặng dĩ vẵng
Chợt thấy lòng rân rấn lệ chua cay
Gió heo may quấn bụi sầu trắng xoá
Với bàn tay anh tìm lại một bàn tay

Anh dừng chân một góc nhỏ tim này
Quá khứ xưa nay lại về trước mắt
Mà bóng em sao mãi xa dìu dặt
Để ngõ buồn cau rụng trắng lối anh đi

Thanh Long