Tháng ba rồi mưa xuân trốn ở đâu
Để cây cối khô cằn đến vậy.
Chỉ mong mưa về bầu về bạn
Cho xuân này xuân đúng là xuân.

Tháng ba rồi sao nắng đến thật nhanh
Nắng rát cả hồn em ngây dại
Khô se lòng cây cối lặng thinh
Tháng ba rồi sao lộc vẫn nằm im

Như chờ đợi người tình trở lại
Để vươn mình sau đêm đến mưa rơi
Tháng ba rồi đồng đã kín lúa non
Nhưng cằn cỗi vì chờ nàng xuân đến

Mang mưa về cho cây lúa lên xanh
Tháng ba rồi anh đây vẫn chờ em
Như hẹn ước mình cùng  xuâ…