Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Thái tang tử - Nạp Lan Tính Đức

采桑子

桃花羞作無情死,
感激東風。
吹落嬌紅,
飛入窗間伴懊儂。
誰憐辛苦東陽瘦 ?
也為春慵,
不及芙蓉,
一片幽情冷處濃

Phiên âm

Thái tang tử

Ðào hoa tu tác vô tình tử ,
cảm kích đông phong .
Xuy lạc kiều hồng ,
phi nhập song gian bạn áo nông .
Thuỳ lân tân khổ đông dương sấu ?
Dã vị xuân dung,
bất cập phù dung ,
nhất phiến u tình lãnh xứ nồng.

Dịch nghĩa

Hoa đào thẹn nỗi phải lìa đời một cách vô tình
Nên cảm kích gió đông
Đã thổi tung sắc hồng kiều diễm
Len lỏi qua song cửa làm bạn với ta đang buồn ảo não...
Ai thương…
Ảnh đại diện

Ngọc lâu xuân - Án Thù

玉楼春 - 晏殊

绿杨芳草长亭路
年少抛人容易去
楼头残梦五更钟
花底离愁三月雨。
无情不似多情苦,
寸还成千万缕。
天涯地角有穷时
只有相思无尽处.

Phiên âm:

Lục dương phương thảo trường đình lộ
niên thiểu phao nhân dung dịch khứ
lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung
hoa để li sầu tam nguyệt vũ.
vô tình bất tự đa tình khổ
nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ
thiên nhai địa giác hữu cùng thời
chỉ hữu tương tư vô tận xử.

Dịch nghĩa:

Liễu xanh, cỏ thơm ở chiếc đình bên đường
Tuổi trẻ người ném bỏ đã dễ dàng đi mất
Trên lầu cao, tiếng chuông canh năm…
Ảnh đại diện

Giang Thượng Trị Thủy Như Hải Thế Liêu Đoản Thuật - Đỗ Phủ

江上值水如海势聊短述
杜甫
為人性僻耽佳句
語不驚人死不休
老去诗篇浑漫与
春来花鸟莫深愁
新添水槛供垂钓
故着浮槎替入舟
焉得思如陶谢手
令渠述作与同游


Giang Thượng Trị Thủy Như Hải Thế Liêu Đoản Thuật
Đỗ Phủ

Vi nhân tính tịch đam giai cú
Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu
Lão khứ thi thiên hồn mạn hứng
Xuân lai hoa điểu mạc thâm sầu
Tân thiêm thủy hạm cung thùy điếu
Cố trước phù tra thế nhập chu
Yên đắc tứ như Đào Tạ thủ
Lệnh cừ thuật tác dữ đồng du

Dịch nghĩa:

Sơ Lược Cảnh Sông Lúc Nước Dâng Cao
Đỗ Phủ

Tính người vốn kỳ quái thích câu thơ…
Ảnh đại diện

"Vô đề" - Lý Thương Ẩn

"Vô đề" - Lý Thương Ẩn

相見時難別亦難
東風無力百花殘
春蠶到死絲方盡
蠟炬成灰淚始乾
曉鏡但愁雲鬢改
夜吟應覺月光寒
蓬萊此去無多路
青鳥殷勤為探看

Vô Đề

Tương kiến thì nan biệt diệc nan
Đông phong vô lực bách hoa tàn
Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp cự thành hôi lệ thủy can
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ
Thanh điểu ân cần vị thám khan.

Dịch nghĩa:

Gặp nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó
Gió đông không đủ sức, để trăm hoa tàn héo
Tằm xuân đến chết mới nhả hết tơ
Ngọn…
Ảnh đại diện

Vịnh Hoài Thi - Nguyễn Tịch

Vịnh Hoài Thi - Nguyễn Tịch

Trạm trạm trường giang thủy, thượng hữu phong thụ lâm.
cao lan bị kính lộ, thanh li thệ xâm xâm.
Viễn vọng lệnh nhân bi, xuân khí cảm ngã tâm.
Tam sở đa tú sĩ, triêu vân tiến hoang dâm.
Chu hoa chấn phân phương, cao thái tương truy tầm.
Nhất vi hoàng tước ai, thế hạ thùy năng cấm?


Dịch nghĩa:

Thăm thẳm nước sông Trường Giang, bên trên rừng cây phong soi bóng
Hoa lan (dại) bên bờ sông mọc tràn vào cả đường, con ngựa ô trẻ trung phi nước đại vụt qua
Nhìn…

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):