LỀU CỎ

Kính chào các bác, các cô
Các anh, các chị, em vô nhập làng
Lều em dựng cạnh lầu sang
Bút nghiên học hỏi mơ màng sân chơi
Mong ai đó chỉ giúp lời
Bớt thời gian rảnh sang chơi thăm nhà…

PL


XUÂN VỀ

Xuân về nắng trải non xa
Gọi chồi xanh biếc, gọi hoa khoe mầu
Bãi bồi xanh thắm nương dâu
Bờ đê xanh thắm những câu hẹn hò
Trẻ thơ ríu rít chơi trò
Chốn tìm, đu nhún, kéo co rầm trời
Xuân…