trong các bạn có ai đã đọc truyện cuộc phiêu lưu của chàng chăn cừu (nhà giả kim) chưa? mình đã đọc nhưng không biết ý nghĩa của từ "maktub" là gì?