Trang trong tổng số 51 trang (505 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bỗng ngựa xa bầy

Phai xuân

Phơi
phơi vàng rũ
rượi mùa
Treo man mát hạt
mọng vừa sương loang
loáng ngày
chếch bóng
nghiêng non
bởn cơn dã dượi
cuối non nguyệt bày
ơ hay
mẹ nó tháng ngày
tuột
khoe
vàng úa cũng hây hây
mồng
đã mười
còn cởi áo trông
say
sưa vọc mứa tràn mùa
giởn phai
chỉ là
một
đột hóa hai
quờ tay lượm đóa
hóa ngây
thơ cười
Ảnh đại diện

Bỗng ngựa xa bầy

ngó xuân

Dại đời
dột
ngó xuân chơi
vơi mồng hết một
hai
bời bời đong
đống cười
cũng hóa ra ngồng\
cợt mê
muội chúc
nghiêng
thòng thâu ba
bảy chìm
có nổi cũng là
lềnh bềnh câu nệ
tụm ba
ngâm điều
..........

ngày xuân
phơ
phất mảnh liều
treo hơ
hớ
bãi
có rêu
bêu đời
ngụm xuân
non
nước rò ngòi
cực thân giáp
nối
nửa vời sơ\
cong
Ngó xuân
mùa chảy ròng
ròng
hương lềnh
lang láng
chiếu gồng  gánh riêng
gối chờ
xuân
ngó vô biên
say thòi mấy chập\
Ảnh đại diện

Bỗng ngựa xa bầy

cỡi cơn cởn ...gió

 Cơn chiều
 cợt gió cởn
 say
 bêu cơn chán
ngấy
 tháng ngày đong
 đưa
đẩy năm theo tận cõi ...mùa
đẩy dăm ba chút  xua xưa chóng
chầy
cỡi
trần mệt gọi ..
 thôi
say
thêm xem xém chút
ngợp ngây
ta về
 về đâu??
giấy áo xum xuê
mõ khua
vàng chớp
bạc mê hương
hường
khói ngoi dậy
phủ quanh gường
chiếu chăn đóng gói
ngõ
đường kền kêu
í ò
Ảnh đại diện

Bỗng ngựa xa bầy

lan và gió


Ngày....
treo phí..
phạm nỗi đau!!
Động Đông nhánh nở
cũng vài nụ
bông
Kiếp !!!
người tươi
tưới cuồng
phong!!
Lan tim
tím nở
bám không !!
sương còn..
May đời
nhỡ..
đã..
sắt son...
Cầm bằng cắt nhánh hương còn
níu xưa
Ôm phong
chứa thủy
nhụy chừa
cũng dăm ba chút
hương
vừa ngấm phai
rớt hoài...
Ảnh đại diện

Bỗng ngựa xa bầy

Như khói như mây....

Em như là cọng khói
vẽ qua chiều
hoang không
ta trôi
trong nước ròng
hớp giòng cạn
rêu phong
Em như là vân là mây
bay qua chiều
chập tối
ta ngồi bên quán cũ
rót hoài
giọt
không thôi
Thôi thì
đã
khói mây
gầy xưa thôi lúng liếng
thôi thì
choáng như say
lối về cũng rẽ ,riêng
..............
thôi thì
như cọng khói
thôi thì
như cơn say
thôi là mây
là gió
thôi !!!
ngõ bên đời bỏ quanh

ta ngồi,,,,
như im
Ảnh đại diện

Bỗng ngựa xa bầy

Bồng bay mấy sợi bạc..mùa
                                                  
                                             nhặt lại từ Bóng chiếc
                 viết cho người
                         cao nguyên (xưa)
Thả bay
mấy sợi bồng bồng
sơi hong
hóng gió
sợi lồng lồng bay
sợi buồn
bươn chải men cay
sơi rưng
rưng trắng ướp mây
dại khờ
sợi nương náu bóng
ngày thơ
sơi lơ thơ
ngọn chẻ chờ hai nơi
sợi dài
theo đợi hụt hơi
sợi ngăn ngắn
đã
một đời …
đâu riêng
sợ…
Ảnh đại diện

Bỗng ngựa xa bầy

lượm mùa

lượm mùa
mấy hạt
gieo mù
rắt vung vãi
rắt
tung
vi vu
ngời
thả bay
cùng bụi
mù trời
khảm nghiêng
trải  cỏ
giửa đời
ta đi
ta về
như đã mọi khi
vết chân lấp bụi
dấu di vẩn
bày
ơ hay
năm chóng tháng chày
khuya nghiêng lấp nguyệt
ta bày
chai ly
...rót hoài
Ảnh đại diện

Bóng chiếc

Bồng bay mấy sợi bạc..mùa

                  viết cho người
                          cao nguyên (xưa)
Thả bay
mấy sợi bồng bồng
sơi hong
hóng gió
sợi lồng lồng bay
sợi buồn
bươn chải men cay
sơi rưng
rưng trắng ướp mây
dại khờ
sợi nương náu bóng
ngày thơ
sơi lơ thơ
ngọn chẻ chờ hai nơi
sợi dài
theo đợi hụt hơi
sợi ngăn ngắn
đã
một đời …
đâu riêng
sợi tình
cất giấu cuối miền
đem miên viễn cột
ru niềm
nôi con
Sợi xanh
trói
tóc xanh
non
sợi loang loang bạc
n…
Ảnh đại diện

Bỗng ngựa xa bầy

Trói ,,cột


Cột đời
    Tận
hưởng
    ly đen
cột sương
trói gió
cợt len ken chiều
cột chuông
cũng có khi...
bêu!!!
cợt đời chợ
Búa với liềm
ngọt ngay
cột tình
trói sáng hững hây
cởi nghiêng trèo ngã
loé
say rực
thừa
Đù đưa
võng vắt gốc mùa
Đong ly
đưa
đẩy
thiếu
thừa
còn
không
cũng đành
như tranh vẽ
rồng
rắn
giun
cũng nòi
tuột trong....
Ảnh đại diện

Tâm Hồn Khảo Sát

tặng tau!!
tặng con khỉ gì??
cóc khô!!
nhân gian quen mắt trầm
trồ
......................
ừ ...mà thôi..
chấm ..
kẻo..
xô..
í đầy
ha ha..

Trang trong tổng số 51 trang (505 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):