ĐÊM KHÔNG NGỦ

Trời mưa hay lòng mưa ấy nhỉ
Nhớ người hư ảo liệu ích gì
Tàn đêm mưa bụi bình minh nở
Ánh sáng ban mai dẫn bước đi