Xin đổi là "thơ tâm trạng của Trần Mạnh Thường".
_______________________________________________________________________
Ngấm cả hơi men và ánh mắt em cười.
Nhưng anh chẳng say, chỉ đất trời là chếnh choáng.