Hoa loa kèn

Một rừng hoa trắng như ngà
Gót thon thiên sứ lướt qua cõi trần
Sắc hương dâng hết cho xuân
Cơ duyên ngắn ngủi mấy tuần thế thôi
Yêu hoa yêu gấp kẻo rồi..
Thiên thần mai mốt lại rời đi xa
Mỗi năm một tháng mùa hoa
Vội vàng chi để cho ta ngóng chờ
Một màu trinh trắng mộng mơ
Ngỡ mây quên mất nẻo về thiên thai
Để cho thi hoạ đua tài
Rừng loa kèn trắng tấu bài chia li.