Xin hỏi anh chị nào biết được tên tác giả của bài thơ ' Một Nửa" với các câu như:
Tôi đi tìm một nửa của tôi,
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
nửa của tôi ơi em là ai vậy....
Nếu có thông tin gì về nhà thơ, xin chia sẻ nha. cám ơn nhiều ạ