Bầu chọn của medophu:
1. Mao ốc vị thu phong sở phá ca (Đỗ Phủ)

Ý kiến cá nhân:
bài thơ của Đỗ Phủ :\"mao ốc vị thu phong sở phá ca\" là một bài thơ miêu tả tình cảnh nghèo đói bệnh tật của Đỗ Phủ. Tuy ông miêu tả nỗi thống khổ của bản thân,sự vùi lấp khắc ngiệt của mưa bão, sự tả tơi của túp lều của mình nhưng hàm ý nói về…