NGÀY BUỒN COVID 😕

Ngày hôm nay thật chán
Dùng thơ để than van
Trên mạng toàn tin dịch
Lang thang đi lây lan.

Khiến cộng đồng hoang mang
Tui thấy mà ngao ngán
Định ra ngoài đi dạo
Mà cũng phải khẩu trang!

Vừa bước khỏi cầu thang
Mẹ tui liền đi ngang
Kêu ca đừng ra đường
Kẻo cô Vy sẽ ghé sang. 😅

Tui lủi thủi về hang
Và bùi ngùi ăn sáng
Cô Vy này phiền hén?
Khi nào mới biến tan?? 😂😂

Phước Long, 17/4/2020