Đôi Mắt

Con mắt của em nguy hiểm quá !

Dại dột chi ma lại ngó vào

Ta đang trí lớn trong thiên hạ

Lẽ nào đần độn trước em sao?.Nhưng mà trới đất ơi con mắt

Quay đi đâu cũng thấy rõ ràng

Thôi đành chịu nhìn nàng một cái

Nhìn một lần cho mát ruột gan.Đã lỡ thì phải nhìn cho đáng

Trước sau ta cũng phải chầu trời

Thà ngó thẳng em rồi chết đứng

Để nhớ hoài đôi mắt mộng mơ !