Trang trong tổng số 6 trang (55 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]

Ảnh đại diện

Thơ Dở

NHẮN BẠN

Đời người tránh sao khỏi gai trông
Tình sơ sẽ tới lúc mặn nồng
Thói là khi có thường không quý
Mất rồi ngồi tiếc, giá như không...!

Một năm Xuân Hạ Thu Đông
Ngàn năm luân chuyển vẫn không đổi rời
Một đời đi mấy xuân trôi
Mấy thu trở lại Bạn tôi có còn?
Ảnh đại diện

Thơ Dở

RƯỢU

Một ly chưa hết, đòi hai ly
Cái món Cồn kia thật DIỆU KỲ
Uống vào - Lời ra, ngay tức khắc
Vui thì chẳng thấy, buồn nguyên si

Nếu buồn hãy lấy làm vui đi
Sung sướng, thành công kể làm gì
Đời người dài ngắn ai biết trước
Vui thời ầm ĩ - Buồn nhâm nhi
Ảnh đại diện

Thơ Dở

SAY

Chỗ ấy Em vẫn gọi "NÚI ĐÔI"
Mà sao Anh uống chẳng cần mồi
Chưa say anh còn ham "Lên Núi"
Sỉn rồi anh còn thấy "NÚI ĐÔI"
Ảnh đại diện

Thơ Dở

NHẬU

Một ly, hai ly, lại ba ly
Bốn, Năm, Sáu, Bảy vẫn tì tì
Tám, Chín chưa thôi, thêm ly nữa
Trên người anh còn mỗi Sơ Mi
Ảnh đại diện

Thơ Dở

NHÀ THƠ

Nhà thơ là mấy kẻ rỗi hơi
Tội chi đi nói hộ người đời
Không lợi, vô danh, luôn rỗng túi
Ngứa nghề nên cứ làm thơ chơi.

Trang trong tổng số 6 trang (55 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):