NHÀ THƠ

Nhà thơ là mấy kẻ rỗi hơi
Tội chi đi nói hộ người đời
Không lợi, vô danh, luôn rỗng túi
Ngứa nghề nên cứ làm thơ chơi.