Ai về ghé lại huyện Trà Vinh
Lắc lẻo cầu tre cảnh hữu tình
Nắng sớm nghiêng nghiêng bờ dậu tím
Gió chiều nhè nhẹ mái nhà xinh

Hạ về hoa thắm khoe đầu ngõ
Xuân đến hồng tươi nỡ trước đình
Đêm xuống con đ̣ò xuôi mặt nước
Ước gì cùng bạn chèo qua kinh