Tôi Tương Tư

Giá mình dám ngỏ lời yêu,
Thì đâu có những sớm chiều thẩn thơ.
Mõi mòn sau những giấc mơ,
Xót xa cứ mãi bơ vơ một mình.
Chờ cho đến kiếp lai sinh,
Thì duyên mới vẹn, thì tình mới son?
Con tim như đã héo hon,
Tim ơi, em có mõi mòn, xót đau?
Tim ơi, em hãy nói mau,
Bao giời vôi với trầu cau thắm nồng?
Để cho anh ngóng, anh trông,
Tim ơi, em có thương công dã tràng?

Em là cô lái đò ngang,
Đưa người, sao chẳng đưa sang đến bờ?
Để thuyền cứ mãi lửng lơ,
Lệ nhòa nét chữ,…