NẮNG

Hôm nay nắng đã trở về
Mang theo cả những đam mê ngọt ngào
Nắng vuơn mình ở trên cao
Trái tim băng giá thét gào nắng ơi
Nắng gieo mình xuống cuộc đời
Để tôi theo nắng rong chơi tháng ngày
Nắng ấm áp, nắng ngây say
Nắng ngoan hiền nắng cũng hay dỗi hờn...
....