TÌNH THU

Tặng em một nắm... lá vàng
Để cho dĩ vãng ngập tràn...hương thu

Đường thu vàng cả sương mù
Màu thu chìm giữa hoang vu không lời

Dừng chân bên cạnh đời tôi
Em buông từng lá... vàng rơi ... chạnh buồn

VL