SƯ TỈ ,


Tan trường , tỉ liếc ngang qua ,
Đắng lòng vẫn phải gọi là " tỉ ơi ! "

Phố chiều nhiều lá me rơi ,
Tỉ tung tăng ngắm nắng soi lối dài
Nỗi buồn rớt xuống bên vai ,
Khi chim sẻ , mắt chia hai cợt cười
Tiểu đệ chắc mới lên ngôi ,
" Tỉ ơi ! " mà cứ sóng đôi ngang hàng
Trái tim tiểu đệ xốn xang ,
Muốn đưa tay với mây giăng đỉnh trời
Hình như gió gọi " huynh ơi ! "
Giật mình tiểu đệ đánh rơi mộng hờ

Môi ngoan mím lại bất ngờ ...


( hjhj ,
tội nghiệp tiểu đệ ghê đj…