Trước đây tôi từng đọc trong hiệu sạch có một quyển viết về thơ của Bác (do lâu rồi k rõ là của tác giả nào). Trong sách đó có viết bài thơ Nguyên Tiêu của Bác bằng chữ Hán thì câu thứ 2 có khác so với bài thơ được đăng trong Thi viện.
Cụ thể là: "Xuân san, xuân thuỷ, tiết xuân thiên"
Dịch nghĩa: Núi xuân, nước xuân, tiết trời xuân.
Còn ở bài trong Thi viện là: Xuân giang, xuân thuỷ, tiếp xuân thiên.

Ai biết chính xác bài thơ này xin chỉ giùm, câu thơ thứ 2 chính xác là như thế nào?