Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Bài thơ Nguyên Tiêu của Bác

Câu thứ 2 có 2 chỗ khác đó là chữ "san" có nghĩa là núi và chữ "tiết" có nghĩa là thời tiết, tiết trời.
SGK thì cũng ghi là "Xuân giang, xuân thuỷ, tiếp xuân thiên".
Điều này tôi nghĩ là ai đó đã từng đọc tài liệu ấn bản trước đây lâu rồi mới có thể biết chính xác dc.
Ảnh đại diện

Bài thơ Nguyên Tiêu của Bác

Trước đây tôi từng đọc trong hiệu sạch có một quyển viết về thơ của Bác (do lâu rồi k rõ là của tác giả nào). Trong sách đó có viết bài thơ Nguyên Tiêu của Bác bằng chữ Hán thì câu thứ 2 có khác so với bài thơ được đăng trong Thi viện.
Cụ thể là: "Xuân san, xuân thuỷ, tiết xuân thiên"
Dịch nghĩa: Núi xuân, nước xuân, tiết trời xuân.
Còn ở bài trong Thi viện là: Xuân giang, xuân thuỷ, tiếp xuân thiên.

Ai biết chính xác bài thơ này xin chỉ giùm, câu thơ thứ 2 chính xác là như thế nào?

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):