Một thời mắt biếc
Nhớ ngày tháng của xã xưa
Tôi, em hai đứa còn chưa bụi trần
Sân trường sợi nắng bâng khuâng
Kiêu kỳ mắt biếc trầm luân một thời.